Blogs

Fijne Paasdagen

Koffie&Kunst, het verhaal gaat door…

Hoe was het leven zonder mobiel en internet? Eén van de vragen die jongeren stelden aan ouderen tijdens de startbijenkomsten van Koffie&Kunst. Tijdens dit kunstparticipatie project in de Wijk Ede Centraal gingen ” Ouder en Jonger” met elkaar in gesprek over zaken die de jongeren graag wilden weten van de andere generatie. Tijdens de eerste bijeenkomst in Bethanië gingen 19 ouderen in gesprek met jongeren tussen de 12 en 17 jaar. Zij hadden veel vragen, tijd leek te kort… Ook in buurtcentrum de Kolk en Cultura werden veel verhalen verteld en kregen jongeren de kans even terug te gaan in de tijd en te beleven wat de verteller meemaakte toen hij of zij jong was.

De Gehandicaptenraad Ede zoekt mensen voor klankbordgroep

De Gehandicaptenraad Ede is op zoek naar mensen die zitting willen nemen in de klankbordgroep. De GRE is de onafhankelijke belangenbehartiger van mensen met een functiebeperking en chronisch zieken in de gemeente Ede.Wij geven gevraagd en ongevraagd advies aan de gemeente en andere instanties op terreinen die van invloed zijn op de mogelijkheden van mensen met een functiebeperking en/of chronische ziekte.

Workshop kaarsjes maken voor kinderen

Op vrijdagmiddag 8 mei en woensdagmiddag 13 mei kunnen kinderen in de leeftijd van 6-13 jaar verschillende kaarsen komen maken op de Spechtlaan in Ede. Van 14.00 tot 15.30 uur worden er in deze workshop 7 kaarsjes gemaakt. Een leuke activiteit, óók voor jongens! De kosten zijn €5,50 p.p.
U kunt zich opgeven via de mail a3willemse@hotmail.com of telefonisch 06-25394459

Datum: 
vri, 08/05/2015 - 14:00 - 15:30
woe, 13/05/2015 - 14:00 - 15:30

Der Tod und vier Mädchen - Avondmuziek 11 april

Zaterdag 11 april om 19:30 uur speelt het Syrène Saxofoonkwartet haar nieuwe programma ‘Der Tod und vier Mädchen’ in de Taborkerk, Prinsesselaan 8 in Ede. Het is de laatste Avondmuziek van dit seizoen.

Datum: 
zat, 11/04/2015 - 19:30

Bethanië zoekt vrijwilligers

Naast de medewerkers die dagelijks in Bethanië zorg verlenen, zijn er gelukkig ook veel vrijwilligers die zich inzetten voor onze bewoners.  Wij zijn altijd op zoek naar vrijwilligers!

Er zijn op dit moment diverse leuke –nieuwe- vacatures:<--break->

Erfgoed project kazernes Ede: "Een afscheid en een nieuw begin".

Een groep erfgoedinstellingen onder leiding van de gemeente Ede is de afgelopen maanden gestart met een bijzonder erfgoedproject: Kazernes Ede: een afscheid en een nieuw begin. Een bijzonder divers verhaal waarbij de militaire historie en gevonden objecten worden gekoppeld aan verhalen vanuit herinneringen. Met de sluiting en de herbestemming van de Edese kazernes is voor de gemeente Ede het moment aangebroken om de geschiedenis van de kazernes op een bijzondere manier te ontsluiten voor publiek. Op het moment dat Defensie enkele jaren geleden de kazernes verliet, ging het terrein voor het eerst open voor Edenaren.<--break->

Wat is er de komende tijd te doen in Ede-Oost

Samen met de kinderen of kleinkinderen kan er op maandag 6 april, tweede paasdag, naar paaseieren gezocht worden in de omgeving van het Natuurcentrum Veluwe. Deelnemers rijden in een huifkar over de heide en door de bossen naar de plek waar de eieren zijn verstopt. Vanaf 10.00 uur vertrekken elk half uur huifkarren over de heide en door de bossen naar de plek waar de eieren verstopt zijn. De laatste rit is om 14.00 uur. Startpunt is het Natuurcentrum Veluwe, gelegen aan de Groot Ginkelseweg 2a. De kosten zijn 9 euro, inclusief 1 consumptie, 1 plakje cake en de huifkartocht. Reserveren via tel. 0318-614444.

Ooit Ede gezien vanaf het oudste uitkijkpunt? Dit is uw kans, bekijk Ede vanaf de omloop van de kerktoren op vrijdag 10 april aanstaande. Deskundige gidsen vertellen u alle ins en outs en bezichtigen samen met u de kerk en de kerktoren.

Historisch Museum: Laatste weekend Boek der Boeken

Het Paasweekend is het laatste weekend waarin u de tentoonstelling ‘Het Boek der Boeken’ kunt bezoeken in het Historisch Museum Ede. Voor zaterdag 4 april is een speciaal programma samengesteld met een presentatie, rondleidingen en de mogelijkheid om bijbels te laten taxeren.

Lezing Culturele Kring Lunteren over het ontstaan van kunst

Dinsdag 7 april 2015 om 20.00 uur zullen Bart Voorsluis – filosoof en Jan Bouwsema – Lunterse kunstschilder, hun mening geven over bovengestelde vraag. De definitie van kunst is altijd cultuur-specifiek en tijdgebonden. In de westerse kunst is pas in het laatste kwart van de 15e eeuw sprake van kunstenaars. Voordien waren het (bijzondere) ambachtslieden die in opdracht objecten/kunst maakten.

Datum: 
din, 07/04/2015 - 20:00 - 22:00
Inhoud syndiceren