Blogs

Kerstworkshop op woensdag 9 december

Woensdagavond 9 december wordt er een kerstworkshop georganiseerd door het buurtcomité Zeeheldenbuurt. De workshop zal plaatsvinden in De Wissel, Bettekamp 99 en is van 19.45 uur tot ca. 21.30/22.00 uur.

Het is de bedoeling dat we een leuk kerststuk gaan maken voor op tafel in de vorm van een bol.

Bomen snoeien bebouwde kom Ede

(Bericht van de gemeente Ede) We zijn gestart met het snoeien van bomen in delen van de wijk Veldhuizen en het centrum van Ede. Het gaat om bomen langs de weg, op pleinen en in plantsoenen.

Bijeenkomst Parkeren Zeeheldenbuurt

Om een oplossing te zoeken voor de parkeerproblemen in de buurt organiseerde het Buurtcomité Zeeheldenbuurt  een buurtavond op wo 18 november in het Eigen Gebouw aan de Bettekamp. Het ging o.a om:

  • de mogelijkheden en voorwaarden voor betaald parkeren voor straten rond de Concordia Molen (Telefoonweg, Bettekamp, Notaris van Puttenstraat en Evertsenstraat)

  • de parkeervakken, eventuele uitbreiding en handhaving

Lezing door André Hartgers: Ede een Veluws dorp in de 20e Eeuw

Woensdagavond 2 december 2015 kunt u een lezing met foto's bijwonen over Oud Ede met als titel “Rondom de Oude en Nieuwe Markt”. De lezing begint om 20.00 uur en wordt gegeven door André M.C. Hartgers.

Korte inhoud

We maken aan de hand van een groot aantal oude foto’s een tocht door en rondom het oude centrum van Ede.

Opening nieuwe werkplaats


De Stichting Houtclub Ede hield een druk bezochte opening van de nieuwe werkplaats aan de Bospoort 11 B.

Afgelopen vrijdag werd door wethouder Eleveld om 3 uur het startsein gegeven voor een zonnige toekomst voor de Stichting.

Werkzaamheden rond het spoor

In de tweede helft van november 2015 zal begonnen worden met het plaatsen van het geluidsscherm langs de noordzijde van het spoor. Dit zal zijn van de Kastelenlaan tot ongeveer de Kerkweg.
De bouw van de beide tunnels, de fietstunnel bij het Soma terrein en de autotunnel die de Hakselseweg gaat verbinden met de Frankeneng vorderen gestaag. De planning is nog steeds dat de beide tunnels gereed zijn rond juli 2016. In de tweede helft van 2016 zal dan de herinrichting plaats vinden van de directe omgeving, de aan- en afvoerwegen en het opruimen van de tijdelijke bouwplaatsen.

"DANS JE TALENT"

'Dans je Talent' is een workshop voor kinderen van 6 tot 12, die van dans en beweging houden en graag willen ontdekken waar ze goed in zijn en wat hun talenten zijn. De unieke eigenschappen en talenten van kinderen vertellen veel over wie zij (werkelijk) zijn. Wat vind je kind leuk om te doen, hoe en met wie? Kinderen komen meestal achter hun talenten en passies door te doen en te proberen.

Nieuw initatief in de Sumatralaan: haken voor plastic zakken

In de Sumatralaan hebben bewoners het initiatief genomen om haken aan de lantaarnpalen te bevestigen om de plastic zakken te kunnen ophangen. De haken zijn bekostigd uit de wijkwaardebonnen.

Houtverkoop en opschonen Buurtbos Ede-Veldhuizen

Als doelstelling van het Buurtbestuur om de geërfden meer te betrekken bij de buurt en meer affiniteit te laten krijgen met het Buurtbos is er door de Buurtscheuter tijdens de laatste Buurtspraak op 17 september jl., hiervoor en plan gepresenteerd. Voor houtverkoop is er een verdeling gemaakt tussen naaldhout dunning en een loofhout dunning. De dunning van het naaldhout heeft afgelopen voorjaar reeds plaats gevonden. De dunning van het loofhout staat voor het komende voorjaar gepland. Daarnaast heeft hij een oproep gedaan voor het "onderhoud' van het Buurtbos en worden kandidaten gezicht voor een opschoning.

Succes gezamenlijke burendag in Ede-West/Ede Centrum krijgt volgend jaar vervolg

De gezamenlijke organisatie van de burendag in Ede-West/Ede Centrum van zaterdag 26 september was een mooi succes. Het bezoek op de 10 verschillende locaties was in het algemeen goed en de sfeer onder de bezoekers was prima. Er werd dankbaar gebruik gemaakt van de vele activiteiten die waren georganiseerd. De dertien deelnemende organisaties zijn dan ook zeer tevreden, zo bleek uit de evaluatiebijeenkomst die deze week in Buurtcentrum de Kolk werd gehouden.

Inhoud syndiceren