Wie is online

Er zijn momenteel 0 gebruikers online.

Nieuwsbrief ontvangen?

U bent hier

Bestuur Buurtvereninging Klaphek

Bestuur van de vereniging
Onderstaand een overzicht met de namen van de bestuursleden, hun functie en taken.
De adressen voor een bericht aan het bestuur via e-mail staan op de contact pagina.

Voorzitter vacature Overleg met gemeente, buurtbeheer, dienst milieubeheer, wijkpolitie, e.d.
Secretaris vacature
Secretariaat van de vereniging, notulen bestuurs- en ledenvergaderingen
Penningmeester vacature Financiële administratie en ledenadministratie
Lid vacature lid
Lid vacature lid

Ons bestuur is niet op sterkte en er is vraag naar nieuwe actieve bestuurders.

Onze grootsheid ligt niet zozeer in het veranderen van de wereld, maar in het kunnen veranderen van onszelf
Mahatma Gandhi

Wisselijst

Gelderland in beweging

Het Weer

meer weer