Inloggen geregistreerde gebruikers

Wie is online

Er zijn momenteel 0 gebruikers online.

U bent hier

Huisverbod moet geweld beteugelen


In de media is het dagelijks te lezen en de politie komt het vaak tegen: huiselijk geweld. Sinds donderdag 1 januari 2009 wordt een nieuw middel ingezet om deze agressiviteit tegen te gaan: het huisverbod. Binnen de politieregio Gelderland-Midden begint het huisverbod een succesnummer te worden. In de eerste zes weken van dit jaar werd al meer dan twintigmaal een dergelijk verbod opgelegd.
 
Omgekeerde wereld
De agressor die zijn partner mishandelt, mag door het huisverbod tien dagen lang niet in zijn of haar woning komen. Ook mag er in die tijd geen contact met de partner of de kinderen worden gezocht. "De geweldpleger moet vertrekken. Dat is eigenlijk de omgekeerde wereld, als je kijkt naar de situatie voorheen. In het verleden was het enige alternatief om veiligheid te bieden een blijf-van-mijn-lijfhuis, als er strafrechtelijk niet kon worden doorgepakt. Dan verliet het slachtoffer het huis om elders in het land te worden ondergebracht. Weg uit de eigen omgeving, weg bij vrienden et cetera. De geweldpleger kon in zijn of haar woning blijven", vertelt Harm de Jong, projectleider Huiselijk Geweld van politie Gelderland-Midden.

 

Niet stilzitten
In de genoemde afkoelingsperiode van tien dagen moet direct hulpverlening worden opgestart. "Als het geweld nog vers is, staat men vaak nog open voor hulp. Een paar dagen wachten kan al funest zijn. Men heeft het dan alweer ‘goed gemaakt', maar het risico op herhaling is nog onverminderd groot. Kortom stilzitten is er niet bij", aldus De Jong. De burgemeester moet het huisverbod opleggen. Wel maken speciaal aangewezen en opgeleide politiebeambten aan de hand van het formulier ‘Risicotaxatie-instrument Huiselijk Geweld' een inschatting of een verbod op zijn plaats is. Dit oordeel bespreekt men met de burgemeester van de gemeente waar de mishandeling plaatsvond. "Het is uiteindelijk de burgemeester die groen licht geeft. Die wil graag een vinger aan de pols houden; kijken of de hulpverlening adequaat op gang komt." Het huisverbod kan tot maximaal vier weken worden verlengd. Wie het verbod negeert riskeert een taakstraf of zelfs een celstraf van twee jaar.

 

Geweld uit gezin halen
De projectleider: "Een geweldloos gezin krijg je alleen door het geweld uit het gezin te halen. Het verbod is ook bedoeld voor de rust van eventuele kinderen. Zij zien vader of moeder tekeer gaan en dat vormt hun referentiekader. Het risico bestaat dat zij dit gedrag gaan kopiëren, omdat het voor hen normaal lijkt. Dat is natuurlijk nooit goed."

 

Probleemoplosser

Hoe kijken de slachtoffers en geweldplegers tegen het verbod aan? Bob Walter, leidinggevende van het Steunpunt Huiselijk Geweld voor Arnhem en Ede: "Over het algemeen vinden de plegers het niet leuk. Toch zijn ze blij dat er hulp wordt geboden. Ze zijn bereid die hulp te aanvaarden en er ook iets mee te doen. Het wordt ervaren als een kans om de problemen aan te pakken. De slachtoffers zijn blij met de time-out. Ze kunnen even tot bezinning komen in een eigen omgeving, die rustig is. Men kan - met hulp - bekijken hoe het na de afkoelingsperiode verder moet."

Meer achtergrondinformatie over het huisverbod is te vinden via www.huisverbod.nl. Op deze website wordt ook nieuws geplaatst en bestaat de mogelijkheid om vragen over deze maatregel te stellen. 

Bron: Nieuwsbrief Politie Midden Gelderland.

Verstandig ben je, als je zinnig kunt denken.
Anton Quintana