Inloggen geregistreerde gebruikers

Wie is online

Er zijn momenteel 0 gebruikers online.

U bent hier

Basisschool Groen van Prinsterer bruist van nieuwe ontwikkelingen

Op 8 juni jl. bezocht de Inspectie de school. De Inspecteurs kwamen tot de conclusie dat de kwaliteit van het onderwijs op de Groen van Prinsterer op een voldoende niveau is waardoor de school weer onder het reguliere toezicht van de inspectie valt. Een prachtig resultaat waar de school en het team terecht trots op zijn.

In het verslag (dat binnenkort op de website van de Inspectie van het Onderwijs te lezen is) staat onder andere: ‘De resultaten die de kinderen halen zijn zoals van de school mag worden verwacht. Dit geldt zowel voor de leerresultaten als voor de sociale ontwikkeling van de kinderen. Het team zorgt voor een veilig sociaal klimaat voor de kinderen. In de lessen is er duidelijke uitleg, een taakgerichte werksfeer en betrokkenheid van de kinderen.

Ook de manier waarop de school de kwaliteit van het onderwijs bewaakt en verder verbetert is voldoende en op onderdelen zelfs goed beoordeeld. Dit alles samen met de professionele cultuur die er is geeft de Inspectie het vertrouwen dat de school haar onderwijskwaliteit in de toekomst zal behouden.

Naast de onderwijskundige ontwikkelingen wordt er ook hard gewerkt aan de nieuwbouwplannen voor de school. De brede school zal bestaan uit een 8-klassige school, een peuterspeelzaal, buitenschoolse opvang en een gymlokaal.

In opdracht van de gemeente heeft architectenbureau Jorissen Simonetti een voorlopig ontwerp getekend. Als alles volgens planning verloopt gaat medio 2011 de schop in de grond om op de plek van de oude school nieuwbouw te realiseren.

 

Een hartelijk woord overleeft drie winters.
Nederlands Spreekwoord