Wie is online

Er zijn momenteel 0 gebruikers online.

Nieuwsbrief ontvangen?

U bent hier

Milieu

Milieuzaken

Inleiding
Het milieu heeft een groot aantal invalshoeken. Hier wordt 'milieu' bekeken vanuit het oogpunt van de bewoners van onze wijk. Het begrip wordt verruimd met 'leefbaarheid' in de wijk en de belemmeringen die er kunnen zijn.


Afval
Bij afvalscheiding begint de 'zorg' voor het milieu. Plastic in de Plastic Hero zakken. Glas in de glasbak, chemisch afval naar de chemokar, papier in de papierbak en restafval in de kliko.

 • Als mensen gewoon vuilnis in de GFT bak gooien, dan wordt dat opgemerkt door de afvalverwerker en krijgt de gemeente een boete.
  De gemeente gaat die boete verhalen op de burgers en de gemeentelijke belastingen gaan omhoog.
 • Als mensen chemisch afval in de kliko gooien komt dat terecht in de afvalverbranding en wordt daarmee de luchtkwaliteit die wij zelf inademen slechter.
 • Als mensen chemisch afval in de natuur dumpen kan het grondwater vervuild raken of bijvoorbeeld een boom sterven. Het lijkt onschuldig, maar is het niet.
  Meldt het dus bij de Milieupolitie als u het ziet!

Het verwerken van afval, van welke soort ook, kost onze samenleving vele miljoenen euro's. Als de burger mee helpt met de scheiding van afval, is dat zinvol. Weet u van een produkt niet waar het thuis hoort dan kunt u het antwoord vinden in de afvalscheidingswijzer.

Plastic inzameling
Plastic wordt ingezameld de dag vóór het GFT. In onze wijk dus dinsdag 1 maal in de 14 dagen. Als u de tel kwijt bent welk afval aan de beurt is kunt u dit nakijken op de afvalkalender bij ACV, De zakken van Plastic Heroes waar het plastic in ingezameld wordt kunt u vinden bij diverse supermarkten of Restore.

Glasbak
Aan de Sint Hubertus, bij het trapveldje staat de glasbak in onze wijk. Het bedrijf dat zorgt voor het legen van deze bakken is de Afvalcombinatie De Vallei (ACV). Als er veel glas naast de bak ligt kan u een bezem pakken om het op te ruimen, maar een verzoek indienen bij de Wijkbeheerder van de gemeente (0318 - 68 06 60) of een telefoontje naar Afvalcombinatie De Vallei (0900 - 20 20 161) kan ook helpen.

Oude apparaten
Oude of kapotte apparaten kunt u altijd meegeven aan de vervoerder bij aankoop van een nieuwe, denk aan koelkasten, wasmachines en zo. U kunt dit soort apparaten ook inleveren bij ACV aan de Kievietsmeent (vergeet uw afvalpas niet) en kleinere apparaten kunt u ook kwijt in de milieustraten van diverse klusmarkten of Elektrozaken. Een complete lijst met adressen waar batterijen, kapotte apparaten of TL- en spaarlampen naar toe kunnen is hier een site.

Denkt u dat een oud apparaat nog gerepareerd kan worden dan is het Repair Café misschien wat. Er is begeleiding, gereedschap en een goede sfeer. U repareert zelf. Openingstijden en locaties vindt u op de website van het Repair café. U kunt er terecht voor elektrische apparaten, kleding, fietsen en zo.

Zwerfafval
Papiertjes van snoep, flesjes of blik van drankjes en meer van die zaken leiden tot vervuiling en verpaupering van de wijk. Als er kauwgom op de stoep zit kost het geld als dat verwijderd moet worden. Meer feiten over zwerfvuil zijn te vinden op Nederland Schoon.

Kringloop Locaties
In onze wijk staat een glasbak aan de Sint Hubertus.
De chemocar staat 4 maal per jaar op de Bellestein en het Rozenplein of elke maandagochtend bij de Oude Kerk.
Een kledingcontainer is te vinden naast de ingang van de AH XL of op de parkeerplaats aan de Bellestein.

Als bepaalde dingen nog (redelijk) goed zijn kunnen ze ook naar een kringloopcentrum gebracht worden.
Hier is een overzicht van de ons bekende organisaties in de regio.

 • Een goed idee Rozenplein, Rozenplein 37, 6713 EN Ede, t. 06-13235099, dinsdag t/m vrijdag 10.00-18.00, zaterdag 10.00-16.00 uur
 • Restore Kringloopcentrum Ede, (Gemeentelijk) Brengen Neonstraat 4, 6718 WV Ede, t. 0318-632818, ma t/m za. 9.00-17.00 uur. Verkoop: Hoefweg 2, 6717 LS Ede
 • Kringloopwinkeltje 's Heerenloo, Proosdijerveldweg 55, 6714 AA Ede, t. 06-10716326, Helaas gesloten tot nader order.
 • Snuffelmarkt Ede, goede doel is dierentehuis De Hof van Ede. Sportlaan 39,
  6717 LA Ede t. 0318-626 285. Verkoop: rijdag 10:00-16.00 uur Brengen: Di- en woensdag 10:00-14:00 uur.
 • Winkel van Sinkel, (Kerk) Veenderweg 118a, 6712 AE Ede, t. 0318-655222, woensdag 10.00-12.00, 13.30-17.00 en 19.00-21.00 uur (alleen 's middags is boven ook open). Zaterdag 10.00-12.00 uur

Er zijn ook commerciele 'winkels' waar u gebruikte spullen kunt kopen of inleveren. Hoe hun inleverbeleid is kunt u beter zelf onderzoeken.

 • De Snuffelschuur, Lunterseweg 55, 6718WC  Ede 06-4482 9041 | joke_duits@hotmail.com. Ma 12.00-16.00 di t/m za 10.00-16.00 uur
 • Kringloop Ede, Molenstraat 85, 6712 CT Ede, t. 0318-306826 / 06-15900017, maandag t/m vrijdag 10.00-18.00, za 10.00-17.00 uur, zo 12.00-17.00 uur

Voor gebruikte kleding kunt u naar:

Asbest
De 5-kamerwoningen in de wijk zijn voor een gedeelte van de woningcorporatie Woonstede, voor een gedeelte particulier eigendom. Woonstede geeft niet aan alle (nieuwe) bewoners de informatie dat er in de badkamer van de woningen asbest zit. De asbestplaat zit tegen de wand bij de douche die niet betegeld is. Woonstede heeft de huurwoningen in 2018 gesaneerd, dus het asbest verwijderd. De eigenaren van 5-kamer koopwoningen zullen er zelf voor moeten zorgen dat het asbest verwijderd wordt. Het is raadzaam de regelgeving over asbest te raadplegen, want alle asbest moet verwijderd worden.
Waarschuwing: ga niet knutselen aan deze wand.

Bodemvervuiling
De gemeente Ede is op dit moment bezig op internet een soort overzicht te geven van percelen en hun bodemkwaliteit. Van een aantal percelen is al langer bekend dat er vervuilde grond aanwezig is, zoals bijvoorbeeld het terrein van de voormalige gasfabriek aan de Schaapsweg. Als er iets bekend wordt binnen de Klaphek, dan zult u spoeding via deze site geïnformeerd worden.

Wat is gedaan aan de sanering van het voormalige Turco-terrein is onbekend. In 2017 is daar ongeveer de Turkse moskee gevestigd, Verlengde Blokkenweg 12. Van 1960 tot 1995 is er gewerkt met en heeft opslag plaats gevonden van tetrachlooretheen (Per) dat de vervuiling heeft veroorzaakt.

In de periode 1922 tot 2002 heeft ENKA bedrijfsactiviteiten ontplooid aan de Dr. Hartogsweg te Ede. Hierdoor is een omvangrijke bodemvervuiling ontstaan. Deze vervuiling betrof zowel het bedrijfsterrein als het grondwater stroomafwaarts. De sanering omvatte onder andere het diep ingraven van oppervlaktezand in het zuid-westelijke deel van het Enkaterrein en ook het slaan van damwanden.

De vijver in het Horapark is in 2006 schoongemaakt. Het uitbaggeren leverde vervuild slib op, maar dit slib bevatte geen gevaarlijke stoffen. Tijdens de werkzaamheden hadden de omwonenden wel een hoop stank.

Geluid
Lawaai is soms irritant, soms heel plezierig. De één vindt een kraaiende haan of tsjilpende vogels pleziering om te horen, een ander ergert zich er aan. Hopelijk ziet u de uitingen van 'de natuur' als iets gewoons, ook in een woonomgeving.
Geluid komt onder andere van het spoor, van buren of van bedrijven.

Gegevens over het lawaai dat de spoorwegen produceren kan u bekijken bij het Ministerie van Infrastructuur. Aan de geluidhinderbestrijding zal ProRail komende jaren aandacht besteden. Op de geluidkaart kunt u tot op straatniveau zien hoeveel geluid het spoor op bepaalde trajecten oplevert. Ook de provincie Gelderland houdt bij hoe het is gesteld met de productie van geluid en de plaatselijke normen. De zuidelijke helft van de wijk Klaphek heeft te maken met geluid van de spoorlijn Arnhem - Utrecht, maar ook met de bedrijvigheid van de Hoorn of op grotere afstand de zwaardere industrie van de wijk Frankeneng.

Over geluid afkomstig van de buren is een hoofdstuk gewijd bij 'recht'.

Luchtkwaliteit
De kwaliteit van de lucht die wij inademen is vooral afhankelijk van de omgeving, de windrichting en hoe er geventileerd wordt in huis. Iemand die slecht of niet ventileert zal in huis een slechte kwaliteit lucht hebben. Te lang en/of te veel vocht binnenshuis zal leiden tot schimmel en de sporen van schimmel zijn slecht voor de gezondheid en kunnen bijvoorbeeld astma veroorzaken.

Hoe het met de luchtkwaliteit in de wijk is gesteld is na te kijken op de website van de provincie Gelderland, op de pagina leefomgeving. Het meest recente onderzoek stamt van 2010 en hier is een kaart te zien over fijnstof. Er zijn ook van de luchtkwaliteit kaarten waar de gebruiker zelf moet invullen welke omgeving bekeken wil worden.

Landelijk is ook een overzicht te vinden bij het RIVM. De kaarten die hier getoond worden zijn actueel en komen uit het landelijke meetnet. De dichtstbijzijnde metingen worden gedaan in Wekerom. De gegevens verder weg van een meetstation worden rekenkundig bepaald.

De belangrijkste bronnen van slechte luchtkwaliteit zijn het verkeer (A12 en Keesomstraat), de intensieve pluimveehouderijen ten noorden van Ede en het Roergebied. Al deze componenten hebben een andere mate van invloed op onze gezondheid.

Microklimaat
Het microklimaat is een leefomgeving op kleine schaal. Binnen in huis is een microklimaat. De meeste moderne huizen hebben een mechanische ventilatie, een afzuiginstallatie. Zo'n installatie is nodig om vocht of geurtjes af te voeren, maar ook de gassen die gewoon uit de muren komen.
Bronnen van vocht zijn onder andere het uitademen, koken, douchen en de vochtige buitenlucht die binnen komt. De droogtrommel brengt ook vocht in huis en zo zijn er nog meer bronnen. Te veel vocht geeft veel huisstofmijt en mogelijk ook schimmels. Te weinig vocht in de lucht geeft onder andere kans op een droge keel, hangerigheid of prikkelende ogen.
Een andere reden om te ventileren is de aanwezigheid van slechte lucht in de kruipruimte en gassen die uit de stenen of betonnen muren komen.
Ventilatie is dus vooral een kwestie van een balans vinden.

Subsidie
Als iemand behoefte heeft aan milieuvriendelijke verbeteringen aan het huis dan kan subsidie een welkome hulp zijn. Aan huurhuizen zal niet zo snel een verbetering komen, tenzij dat voor de woningcorporatie duidelijk winst oplevert.
In 2008 is een nieuwe actie van de overheid van start gegaan die tot doel heeft huizen (en bedrijfsruimten) energiezuiniger te maken, zeg maar stappen in energielabeling te maken van E naar A. De actie heet 'Meer voor Minder'.
Het idee is dat een bewoner een specialist uitnodigt en dat deze adviseur/specialist een energieadvies uitbrengt. Als dat advies wordt opgevolgd krijgt de woning een energiezuiniger niveau, dus de woonlasten zullen omlaag gaan. De subsidie komt qua hoogte ongeveer overeen met de kosten van de adviseur.
Kijk hieronder bij Milieu links voor het adres en meer informatie.


 

Milieu links

 

informatie adressen

Buurtbemiddeling is een activiteit van Welstede. U kan hier terecht voor burenruzies, conflicten over overlast, erfafscheidingen en dergelijke.
Bent u een goede bemiddelaar, dan kunt u zich ook opgeven als buurtbemiddelaar voor hier in de wijk.

Buurtbemiddeling
Postbus 8028
6710 AA Ede
0318 - 641 616

 

'Ede Fairtrade gemeente' is de website van een groep vrijwilligers die actief PR in Ede verzorgen over Fairtrade en eerlijk winkelen.

Ede Fairtrade gemeente
Postbus 9022
6710 HK Ede
06 3042 5577
info@edefairtrade.nl

 

KNMI schrijft over klimaatscenario's. Een uitleg en welke effecten klimaatverandering kunnen hebben.

KNMI
Postbus 201
3730 AE De Bilt
030 - 22 06 508

 

Meer met Minder is een gezamenlijk initiatief van overheid, energiebedrijven, woningcorporaties, bouw- en installatie bedrijven om gedurende van nu tot 2011 500.000 bestaande woningen en bedrijfsgebouwen minimaal 30% zuiniger te maken. Het programma loopt tot 2020 met de ambitie om ruim 2 miljoen bestaande woningen en bedrijfsgebouwen te verbeteren op milieugebied.

Meer met Minder
Zilverstraat 69
2718 RP Zoetermeer
079 - 32 52 390 info@meermetminder.nl

 

Meldpunt Leefomgeving De afdeling Wijkbeheer van de gemeente zorgt voor het dagelijks onderhoud in de wijk van o.a. de openbare wegen, groen en de speelvoorzieningen. Ook als u last heeft van hondenpoep, zwerfvuil, vandalisme of een kapotte straatlantaarn kunt u bellen! Het meldpunt is bereikbaar van maandag t/m vrijdag tussen 08.00 uur en 16.30 uur.

Meldpunt Leefomgeving
Hakselseweg 108
0318 - 680 660
meldpunt@ede.nl

 

Milieu Centraal is een organisatie die consumenten praktische en betrouwbare milieu-informatie biedt. De informatie is getoetst door onafhankelijke deskundigen en een deel van de inkomsten van Milieu Centraal komen van de overheid.
U kunt het zo gek niet maken of het is te vinden op deze site.

Milieu Centraal
Herculesplein 357
3584 AA Utrecht
0900 - 17 19
info@milieucentraal.nl

 

Milieumeldingen kunt u zelf doorgeven. De Provincie Gelderland handelt dit verder af. Bij milieuvragen is dit het juiste adres en ook voor meldingen als er rotzooi is gedumpt in onze mooie buurt, de natuur of andere milieuvervuiling.

Milieumelding doen

 

Milieuloket is een initiatief van PDC om voor een groot publiek -particulieren, bedrijven en overheden- informatie te verstrekken over de vele facetten van het milieu. Er zijn onder andere acties te vinden, tips voor klussen, eten, maar ook milieuregels en een wegwijzer.

Milieuloket
Lange Voorhout 86 unit 15
Den Haag
070 - 35 60 238
157@pdc.nl

 

Samenwerken aan een Schoner Nederland geeft informatie gericht op publiek, gemeenten, scholen of bedrijven over het schoner maken en houden van ons hele land. Er zijn brochures te downloaden of te bestellen.

Stichting Nederland Schoon
Bezuidenhoutseweg 12
2594 AV Den Haag
0900-55 55 556
info@nederlandschoon.nl

 

Waterschap Vallei & Veluwe zorgt voor veilige dijken, optimale waterstanden en schoon water in sloten, beken, kanalen en plassen. Zij zorgen ook voor de Klaphekvijver. Het Waterschap Vallei & Eem is verantwoordelijk voor het gehele gebied tussen de Utrechtse Heuvelrug, de randmeren, de Veluwe en de Nederrijn.

WVV
Steenbokstraat 10
7324 AX Apeldoorn
055-52 72 911
info@vallei-veluwe.nl

Domheid en trots groeien op hetzelfde hout.
Duits Spreekwoord

Wisselijst

Het Weer

meer weer